Om oss Vårt företag


 

Vi kan erbjuda kompletta lösningar

Hydraul Teknik är ett komplett företag med stor teknisk kompetens inom industri- och mobil hydraulik. Vi samarbetar med kvalitetsmedvetna leverantörer. Med vår hydraulverkstad och butik kan vi erbjuda kompletta lösningar av våra produkter och tjänster. Vi har skaffat oss ett eget oljeanalyslabb för att se förändringar på maskiner och oljor. Vi kan nu tillgodose den ökande efterfrågan på kostnadseffektiva lösningar.

Kvalitet och miljö

Hydraul Teknik har varit certifierade för ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att man med jämna mellanrum får besök av revisorer från certifierade företag som reviderar våra system. De fel man hade vid förra revisionen ska vara åtgärdade, man ska inte ha ändrat eller lagt till något dokument som inte överensstämmer med standarden och man ska heller inte ändrat något arbetssätt (rutin) utan att dokumentera detta, annars blir det en avvikelse. Vi ser inte att vi får ut någon effekt av dessa revisioner, så vi har på eget initiativ dragit tillbaka våra certifikat. Det innebär inte att vi ska sänka varken kvaliteten eller miljömedvetenheten, tvärtom. Vi vill bara jobba lite annorlunda. De av våra kunder som inte är nöjda eller har några idéer om hur vi tillsammans skulle kunna jobba mer effektivt, är välkomna att syna vårt arbetssätt. Vi tror att vi kommer må bra av det.

Lean

Vi har startat en process inom företaget för att eliminera ”spill” vi har i vår verksamhet. Det kan vara till exempel väntan, onödiga rörelser, överproduktion, överarbete, omarbete, lager eller transporter. Det här arbetet går under samlingsnamnet ”LEAN” och är en beprövad metod för att minska kostnader och öka kvaliteten inom verksamheten. De förändringar som kommer att genomföras kommer till hundra procent från våra egna medarbetare, för det finns ingenstans som kunskapen om vår verksamhet är så stor som där.

HThouse