Varför är det viktigt att veta rätt arbetstryck för hydraulslang?