Butik

Jour för tillverkning av hydraulslangar och utlämning av oljor och filter.

I vår butik ligger tyngdpunkten av vårt sortiment på ledningskomponenter, smörjmedel och filter.
I vår butik finns även smörjmedel att köpa på lösvikt, ett miljömässigt rätt och mycket konkurrenskraftigt sätt att köpa smörjmedel.
Vi har de mest vanliga sorterna av smörjmedel i detta system och har god möjlighet att själva styra sortimentet efter förfrågan.


Vår hydraulverkstad

Vi har en hydraulverkstad där vi har kompetens för att beräkna, designa och konstruera hydraulaggregat. Vi kan även rita hydraulscheman. Till det kommer även reparationer, renoveringar etc av olika hydraulkomponenter. Behöver du hjälp med:

• Reparationer av hydraulcylindrar.
• Felsökning av hydraulsystem.
• Påbyggnationer av funktioner.
• Byte av hydraulslangar.
• Konsultation

Lugn, det ordnar vi. Vi kan hydraulik!

Vårt oljeanalyslabb

Vet du hur din maskin mår?
Med hjälp av ett oljeprov kan du få en tillståndskontroll på din maskin.
Du kan få en längre livslängd och skapa ett säkrare underhåll.
Oljeanalyser kan minska kostnaderna med upp till 37 %.