Pumpar och tillbehör Vi samarbetar med ALENTEC-ORION och GERM och marknadsför hela deras sortiment. Vi monterar även hela oljesystem åt verkstäder, med pumpar, slangvindor och rördragning.


Pumpar

  • Fettpumpar: Av stationära pumpar finns två huvudtyper, 55:1 och 75:1. De placeras i regel i originalfat men även containeranslutning förekommer. Hävstångspump som kan användas antingen för fett i lösvikt (manuellt eller med påfyllningspump) eller med 400 g fettpatron.
  • Oljepumpar: Stationära pumpar finns i några olika huvudtyper. Pumpar med tryckförhållande 1:1 kan endast användas för överföring av olja från originalfat eller container till mindre fat. Pumpar med tryckförhållande 3:1 och 5:1 kan anslutas till rörledning. De finns dessutom i två versioner: dels med långt pumprör för fatmontage, dels med kort pumprör för väggmontering eller golvplacering för t ex tankanslutning.

Mät och doseringsutrustning

  • Handmätare: En microprocessorstyrd digital volymmätare med ergonomisk utformning. Avtryckaren kan ej öppnas oavsiktligt, då en spärrknapp först måste tryckas in, varefter avtryckaren lätt kan regleras. Avtryckaren kan även låsas i öppet läge och sedan stängas, med ett lätt tryck på avtryckaren.
  • Inbyggnadsmätare: Basmodell, för olja och glykol. Mätområde 0, 1- 999,99 liter. Utrustad med nollställbar trippmätare samt ett ej nollställbart totalräkneverk.

Övervakningssystem

  • Orilink: Orilink är ett avancerat övervakningssystem utan begränsningar gällande antalet tappställen, vätskor eller samtidig tappning. En layout över verkstaden visas som miniatyrer på dataskärmen, alla aktiviteter visas i realtid. All data sparas i Windows miljö och kan användas för att göra olika typer av rapporter eller kopplas ihop med andra datasystem.
  • Tanknivåkontroll: Orions tanknivåkontroll ger snabbt och enkelt besked om aktuell tanknivå i liter. Avläsningen görs på en kontrollpanel som placeras på lämplig plats, exempelvis på verkstadskontoret.

Slanghantering

  • Fjäderdrivna slangupprullare: SERIE CR – En kapslad upprullare för olja, fett, luft och vatten och avfettning. SERIE CRS En kapslad upprullare för luft med inbyggt svängbart väggfäste. SERIE OR En öppen upprullare med långa slanglängder för olja, luft och vatten.
  • Eldrivna slangupprullare: En eldriven slangupprullare är säker, effektiv och ergonomisk. Säker för att slangen inte kan skena tillbaka om man skulle tappa den. Effektiv för att momentet med att hitta spärrlägen är borta. Ergonomisk för att den kraft som behövs för att dra ut slangen är reducerad till mindre än en femtedel.

Spilloljeutrustning

För uppsamling av spillolja vid service är det oftast enklast att köra in en spilloljeskål monterad på en behållare eller i ett fat med kärra under fordonet på billyften. För uppsugning av olja ur oljetrågen direkt genom oljestickshålet på bilar användes spilloljebehållare med sugsonder.

Centralsmörjning

För att en maskin skall fungera tillfredsställande är det viktigt att den får regelbundet underhåll, särskilt då i form av riktig smörjning. På grund av glömska eller svåråtkomliga smörjställen händer det lätt att vissa smörjpunkter förbises. Det är också lätt att under- eller överdosera vid manuell smörjning. Med en centralsmörjnings-anläggning får alla smörjställen sin förutbestämda mängd smörjmedel, var de än sitter och hur mycket eller hur lite smörjmedel de ska ha.

Tillbehör

  • Tankar för olja och spillolja: På beställning kan vi leverera olje och spilloljetankar från 1 till 12 kubikmeters volym. Trattar och kannor etc. Fathantering

IMG_0282_smalnsp_104

pump03

pump05