Kemikalier När det gäller kemikalier så har vi valt att samarbeta med CLEMONDO och vi för hela deras sortiment. Så som t ex avfettning, kallavfettning, handrengöringsmedel.


Kallavfettning

Basen i kallavfettning är petroleumbaserade lösningsmedel. Används till att snabbt lösa tjocka beläggningar av t ex olja och asfalt. Appliceras på torr yta.

Microemulsion

Microemulsion är en kombination av petroleumbaserat lösningsmedel och alkaliskt schampo. Används på fett, olja, sot, vägsalt och partikelsmuts. Appliceras på torr eller våt yta.

Alkaliskt schampo

Lämpligt vid högtrycksrengöring och hetvattentvätt. Löser vägsmuts, trafikfilm, sot och olja. Appliceras på våt yta.

Handrengöring

För hårt smutsade händer när inte vanlig tvål räcker till. Vi har olika produkter t ex med slipkulor, citrusuppbyggda.

IMG_0264_smal

IMG_0277_smalnsp_104

kem04